Medic grace - medicininė apranga

+370 645 96 787      info@medicgrace.lt

Natalija Olickija

prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp internetinės parduotuvės Medicgrace.lt ir Medicgrace.lt kliento (toliau – Jūs) dalis, supažindinančios Jus su el. parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis bei nustatančios Medicgrace.lt ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu el. parduotuvėje. Internetinės parduotuvės www.medicgrace.lt ir Medic Grace – patogaus pirkimo aplikacijos valdytojas yra UAB “Gordus”, įmonės kodas 304311350, buveinės adresas Girulių g. 10, LT-12112 Vilnius.

I. Bendrosios nuostatos

1. Naudotis internetinės parduotuvės Medicgrace.lt paslaugomis turi teisę:

1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.3. juridiniai asmenys;

1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Jeigu Jūs norite naudotis el. parduotuvės paslaugomis, privalote užsiregistruoti. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Jūs elektroniniu būdu pateikiate informaciją apie save ir perėjote prie tolimesnių veiksmų.

3. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis internetinėje parduotuvėje Medicgrace.lt ir/ar naudojantis jų funkcijomis saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais bei Medicgrace.lt privatumo politika.

4. Prekių kainos, nurodytos internetinės parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes internetinėje parduotuvėje Medicgrace.lt. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje Medicgrace.lt yra nurodytos įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Jums yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.

5. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs internetinėje parduotuvėje Medicgrace.lt, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę (perskaitę paspaudžiate mygtuką “Sutinku su pirkimo sąlygomis“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Sutartis, elektroniniu būdu sudaryta tarp Medicgrace.lt ir Jūsų, yra saugoma internetinėje parduotuvėje Medicgrace.lt ir Jums gali būti prieinama elektronine forma.

6. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą Medicgrace.lt Jus informuoja išsiųsdamas pranešimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu.

II. Jūsų TEISĖS IR PAREIGOS

7. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš internetinės parduotuvės Medicgrace.lt kataloguose pateikiamų prekių.

8. Jūs, naudodamasis internetinės parduotuvės Medicgrace.lt paslaugomis, sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

9. Jūs internetinės parduotuvėsMedicgrace.lt registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Jūsų asmens duomenys ir mes apie tai nebūsime informuoti, Jūs prisiimsite visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

10. Jūs atsakote už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve Medicgrace.lt.

11. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis internetinės parduotuvės Medicgrace.lt teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

12. Jūs privalote būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes.

13. Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti Medicgrace.lt el.paštu info@medicgrace.lt. Medicgrace.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju, Medicgrace.lt turi teisę laikyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atlikote Jūs.

14. Medicgrace.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami el. parduotuvės paslaugomis.

15. Kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais. Išsamią informaciją apie Medicgrace.lt internetinėje parduotuvėje naudojamus slapukus galite rasti Medicgrace.lt privatumo politikoje.

III. Medicgrace.lt teisės ir pareigos

16. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Medicgrace.lt turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote Jūs pats.

17. Medicgrace.lt pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimosi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

18. Medicgrace.lt įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Jums naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

19. Medicgrace.lt, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.

IV. Atsiskaitymas už prekes

20. Už prekes Jūs galite atsiskaityti:

20.1. naudojant banko internetinės bankininkystės sistemas;

20.2. išankstiniu bankiniu pavedimu;

V. Prekių Pristatymas

21. Jūs turite teisę pasirinkti vieną iš šių įsigytų prekių pristatymo būdų:

21.1. atsiėmimas Omniva paštomate ar DPD Pickup siuntų taške.

22. Daugiau informacijos apie pristatymo sąlygas, terminus ir būdus galite rasti Medicgrace.lt pristatymo sąlygose.

23. Pristatymo išlaidos el. parduotuvėje į nurodytą kainą nėra įskaičiuotos, jos yra nurodomos Jums formuojant užsakymą, kaip numatyta Taisyklių 4 punkte.

VI. Nekokybiškų prekių grąžinimas, teisė atsisakyti nuotolinės sutarties

24. Prekių grąžinimui yra taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Mažmeninės prekybos taisyklių nuostatos.

25. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Medicgrace.lt įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir, nesant Jūsų prieštaravimo, ją pakeisti analogiška preke. Jums prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus grąžinsime per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas. Tuo atveju, kai paaiškėja, kad Medicgrace.lt neturi analogiškos prekės, jums bus per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas nuo šio paaiškėjimo momento sugrąžinti už prekę sumokėti pinigai.

26. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Jūs atsakote už pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.

27. Jūs, kaip vartotojas, turite teisę atsisakyti nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas mums apie tai raštu (el. paštu info@medicgrace.lt) per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos nenurodydamas jokios priežasties. Tai reiškia, kad nepraėjus 14 (keturiolikai) dienų nuo prekės pristatymo galite grąžinti kokybišką prekę Medicgrace.lt ir atsisakyti sutarties, jeigu daiktas nebuvo naudojamas, yra nesugadintas, išsaugotos jo vartojamosios savybės, daiktas yra nepraradęs prekinės išvaizdos.

28. Atsisakius nuotolinės pirkimo-pardavimo sutarties prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Pakuotė turėtų būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Medicgrace.lt pageidauja, kad būtų dedamos maksimalios pastangos laikytis nurodytų reikalavimų pakuotei ir prekės apsaugojimui nuo pašalinės žalos.

29. Teisė atsisakyti sutarties netaikoma šiais atvejais:

29.1. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

30.2. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

31.3. paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Jums visiškai suteiktos;

31.4. kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais atvejais.

IX. Baigiamosios nuostatos

32. Medicgrace.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

33. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

34. Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

35. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

36. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje.

37. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Pirkinių krepšelis